Zateplení obvodového pláště

Proč s námi  zateplovat panelový dům

Obvodový plášť panelového domu představuje konstrukčně a funkčně provázaný celek. Proto by v případě nutné opravy v této oblasti měl vlastník vždy hledat komplexní řešení a místo opravy s krátkodobým účinkem provést rozumnou úpravu, která povede ke dlouhodobému zhodnocení budovy a tím i bytů.

My máme řešení

Nejefektivnější sanací tepelně technických vad a poruch panelových budov je jejich zateplení. Zateplením se zde myslí nejen zvýšení tepelně izolační úrovně obvodových stěn a střech, ale i ostatní tepelně technické úpravy panelových budov jež vedou ke snížení spotřeby energie na vytápění, likvidují růst plísní a vlhkost na vnitřním povrchu konstrukce a zároveň zajišťují tepelnou pohodu. Zateplení se navíc příznivě projevuje v eliminaci nadměrných objemových změn původních vnějších vrstev, ve zlepšení odolnosti konstrukcí proti působení vlhkostních režimů a nakonec i ve zlepšení vzhledu sanovaných konstrukcí.

Firmou Termotech Praha provedené komplexní zateplení panelového domu znamená nesporný přínos zejména v těchto oblastech:

 • Tepelná úspora Na mnoha konkrétních případech byla po provedení komplexního zateplení domu prokázána úspora tepelné energie v rozmezí 30 až 50% oproti předešlému topnému období.
 • Statika Zateplení má pozitivní vliv na statiku panelového objektu tím, že výrazně omezní vlivy teplotních změn, které působí na konstrukci domu prostřednictvím obvodového pláště.
 • Hygiena Při správném provedení zateplení a koordinaci s výměnou oken, zajištěním výměny vzduchu v interiéru a vyregulování otopné soustavy dochází k výraznému zvýšení vnitřní pohody prostředí, kterou tvoří kombinace teploty vzduchu a jeho proudění, povrchové teploty předmětů a stěn, vlhkosti vzduchu a možnosti výskytu mikroorganizmů a vzniku plísní, řas a mechů.
 • Estetika Náhlá přeměna fádního paneláku na atraktivní bytový dům bývá často tím, co obyvatelé domu nejdříve a nejsilněji pocítí jako pozitivní změnu, kterou se rádi pochlubí, na kterou jsou i hrdí: jejich dům dostal novou „ adresu”.
 • Zhodnocení objektu Nikdo dnes nepochybuje o tom, jaký vliv má zlepšený vnější vzhled domu na určení tržní hodnoty bytů.

Postup sanace panelového domu

Regenerace obvodového pláště

V současné době nejefektivnější a nejekonomičtější způsob opravy obvodového pláště panelových domů je provedení sanace betonu a oceli , vždy však ve spojení s následným neprodleným provedením nové obálky pomocí kontaktního zateplovacího systému. regenerace pláště=oprava (sanace)+izolace (zateplení) + povrchová úprava (barevné řešení)

Poruchy a závady obvodového pláště

Nejčastější poruchy obvodového pláště panelových domů:

 • trhliny na vnějších stěnách
 • částečné opadávání vnější vrstvy panelů
 • koroze výztuže
 • plošné vnikání vlhkosti do konstrukcí
 • netěsnost styčných spar mezi panely a následné zatékání srážkových vod do nosných styků konstrukce
 • netěsnost styků mezi panely a výplněmi okenních a dveřních otvorů
 • nedostatečná tepelná izolace obvod.pláště a tepelné mosty vedoucí k únikům tepla a vznikům plísní a poškození atikových dílců s možností statických poruch až po ztrátu stability
 • trhliny v oblasti nosné výztuže lodžií a balkonů,narušené ukotvení zábradlí
 

Najdete nás na Facebooku

Facebook Status

OAuthException: Error validating access token: Session has expired on Friday, 28-Mar-14 09:25:46 PDT. The current time is Saturday, 17-Feb-18 13:22:48 PST.