Sanace lodžií

SANACE BALKONŮ A LODŽIÍ

1. Účel námi navrženého opatření

 • je vyloučení zatékání do konstrukcí předsazených lodžií.
 • bezproblémové odvodnění plochy lodžie
 • důsledné rozlišení připojených a nepřipojených vrstev (dilatace)
 • kvalitní provedení hydroizolačních vrstev
 • vytvoření příznivé protiskluzné a dodře udržované nášlapné vrstvy
 • dostatečná trvanlivost a bezporuchový provoz
 • minimální statické přitížení lodžie
 • správné řešení okapnice a odvodu srážek

Dále se při sanaci zábradlí  naše firma zaměřuje na provádění nových samonosných konstrukcí dle platné normy ČSN 74 3305 s důrazem na:

 • správnou volbu profilů, jejich úpravou a protikorozní ochranou zajišťující vysokou životnost
 • konstrukce nezasahuje do souvrství podlah lodžií a balkónů, snižuje se tak riziko zatékání
 • výplně jsou odolné vůči proražení a jejich poškození (jsou uloženy do pružného tmelu, orámovány Al. profilem).

2. Námi navrhovaný technologický postup opravy

a) bourací práce:

 • odstranění vrstev podlahy včetně zkorodovaného oplechování

b) případná statická zajištění lodžiových dílců

c) sanace korozních vad ŽB panelů

 • oprava korozí napadených lodžiových stropních  a stěnových panelů obvyklým způsobem a materiály pro sanaci betonu:příprava podkladu, ošetření výztuže, adhezní můstek,reprofilační malty.

d) dobetonování spádových vrstev

 • vyčištění povrchu panelů,předvlhčení
 • Osazení bednění v čele lodžie
 • Betonování spádové vrstvy podlahy.Kvalita betonu B25,max.zrno 8 mm,plastifikátor např.Alphalith 2 BV v dávkování dle pokynů výrobce.Povrch bez nerovností,chránit před sluncem napr.:zakrytí PE fólií min 3 dny, nebo kropením vodou. Minimální tl.BP 40 mm
 • Pro snadnější přístup na lodžie doporučujeme ponechat schod před balkónovými dveřmi.
 • Technologická přestávka cca 14 dní (podle povětrnostních podmínek) před provedení  hydroizolační stěrky.


e) hydroizolace a dlažba

 • Základní nátěr celé podlahy včetně schodu a balkónových dveří
 • Hydroizolační dvousložková stěrka.Přechod izolační stěrky na svislou stěnu  pomocí speciální izolační pásky určené k zapracování do hydroizolační stěrky
 • Protiskluzná  mrazuvzdorná keramická dlažba kladená do tenkého pružného maltového lóže (flexi) a spárovaná pružnou spárovací hmotou
 • Keramický sokl, lepený a spárovaný jako dlažba.Spára mezi keramickým soklem a dlažbou musí zůstat volná cca 5 mm pro spárování silikonovým tmelem.

f) okapnice a tmelení

 • Montáž pozinkované okapnice, opatřené na zadní části protikorozním nátěrem na čelo lodžie. Aplikace silikonového tmelu pod keramickým soklem a ve styku mezi dlažbou a okapovým oplechováním

g) zábradlí

 • Ocelové pozinkované s povrchovou úpravou , nebo bez, AL zábradlí. Jako výplň je trátosklo.

Před sanaci lodžií a balkónů musí zásadně předcházet posouzení statických a stavebně technických poruch a dále musí být podrobně zpracován komplexní technologický postup sanace, který Vám je firma Termotech Praha schopna vypracovat.


Ten obsahuje:

 • sanace statických a korozních poruch nosné konstrukce,
 • opatření k zajištění tepelně technických vlastností konstrukcí,
 • opatření k zajištění spolehlivého systému odvodnění,
 • zajištění odpovídajících vlastností nášlapné vrstvy (životnost, protiskluznost, estetický vzhled)
 • opatření k omezení působení korozních účinků na konstrukce.

Úspěšné sanaci předchází architektonický návrh, který řeší nejen estetické uplatnění opravených balkonů a lodžií, ale eventuálně i jejich dostavbu nebo rozšíření podlahové plochy.

Sanační postupy balkónů a lodžií se vyskytují v celé řadě variant s rozdílnými ekonomickými i užitnými parametry. Jsme schopni na základe zkušeností naších odborníků, pro konkrétní potřeby a požadavky investora vybrat  Vám optimální správné a ekonomické řešení.

Najdete nás na Facebooku

Facebook Status

OAuthException: Error validating access token: Session has expired on Friday, 28-Mar-14 09:25:46 PDT. The current time is Saturday, 17-Feb-18 13:27:30 PST.