Aktuality

Mega akce – Prodloužena


Nabízime Vám kompletní zateplovací systém, včetně aplikace ETICS EPS-F tl. 100 mm již od 750,- Kč. Také Vám nabízime materiál na zateplovací systém ETICS EPS-F již od 280,- Kč/m2 ! Více informací se dozvíte v přiloženém letáku.

Energetický audit za 1Kč ?!


Nabízíme Vám při podepsání SOD, pro kompletní realizaci rekonstrukce panelového, nebo bytového domu, energetický audit a projektovou dokumentaci pouze za 1 Kč! Tato nabídka platí pro zakázky na kompletní realizaci rekonstrukce. Datum platnosti akce: Od 1.10.2012 Do 30.3.2013

Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2015 byl schválen


10.12.2014: Poslanecká sněmovna dnes na svém zasedání schválila návrh rozpočtu SFRB, který předložila ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.   „Celkový objem nově poskytovaných úvěrových podpor dosahuje výše přes 1 mld. Kč. Prostředky z rozpočtu budou určeny na nízkoúročené úvěry na výstavbu nájemních bytů a bytů pro cílovou skupinu (především... Čtěte dál »

Podpora proramu “Regenerace panelových sídlišť”


Cílem podprogramu je poskytování dotací obcím na regeneraci veřejného prostranství panelového sídliště o celkovém počtu nejméně 150 bytů. Dotace je poskytována až do výše 70% rozpočtových nákladů akce, maximálně však 4 mil. Kč. Předběžná alokace na rok 2012 je 145,5 mil. Kč

Poruchy balkónů a lodžií


Balkony a lodžie Balkony a lodžie jsou důležitým prvkem přispívajícím nejen ke kvalitě užívání bytu, ale i ovlivňujícím i příznivý vzhled domu. Tyto konstrukce jsou výrazně namáhány klimatickými vlivy, které je jednak zatěžují objemovými změnami vyvolanými střídáním teplot a vlhkosti a jednak korozními vlivy vnějšího prostředí. Způsob, jakým tyto konstrukce... Čtěte dál »

Energetický audit


Cílem energetického auditu je nalezení potencionálu úspor energie posuzovaného objektu, navržení možných variant energeticky úsporných opatření ke snížení stávající energetické náročnosti objektu a jejich posouzení z hlediska energetického a ekonomického. Energetický audit je zaměřen na nalezení potenciálu úspor v oblasti technického zařízení budov (TZB)- zejména ústředního vytápění a přípravy TUV a ve... Čtěte dál »

Průkaz energetické náročnosti budovy


Slouží pro jednoduché a přehledné vyhodnocení domu z hlediska spotřeby energie na vytápění, chlazení, větrání, přípravy teplé vody a osvětlení.   Od 1. 1. 2009 musí být zpracován pro všechny nové budovy a také pro energeticky významné rekonstrukce budov s podlahovou plochou nad 1000 m2, například při zateplování nebo výměně oken. Pokud je průkaz... Čtěte dál »

Příčiny vlhkosti a plísní


V důsledku zvýšené vlhkosti zdiva se na jeho povrchu objevují vlhkostní mapy, výkvěty solí a plísně. V interiérech vzniká nepříjemný zápach a budovy mají větší tepelné ztráty. V takto postižených objektech vzniká funkční diskomfort. Plísně patří k nežádoucím jevům zhoršujícím klimatické prostředí v interiéru budov. Plísně se nejčastěji tvoří v... Čtěte dál »

Technické normy


ČSN 73 0540-1 (730540) – Tepelná ochrana budov ČSN P 73 0600 (730600) – Hydroizolace staveb – Základní ustanovení ČSN 73 1901 (731901) – Navrhování střech – Základní ustanovení ČSN 73 2030 (732030) – Zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí. Společná ustanovení ČSN EN 1504-1 (732101) – Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí –... Čtěte dál »

Najdete nás na Facebooku

Facebook Status

OAuthException: Error validating access token: Session has expired on Friday, 28-Mar-14 09:25:46 PDT. The current time is Saturday, 17-Feb-18 13:32:05 PST.