Tipy a triky

Podpora proramu “Regenerace panelových sídlišť”


Cílem podprogramu je poskytování dotací obcím na regeneraci veřejného prostranství panelového sídliště o celkovém počtu nejméně 150 bytů. Dotace je poskytována až do výše 70% rozpočtových nákladů akce, maximálně však 4 mil. Kč. Předběžná alokace na rok 2012 je 145,5 mil. Kč

Poruchy balkónů a lodžií


Balkony a lodžie Balkony a lodžie jsou důležitým prvkem přispívajícím nejen ke kvalitě užívání bytu, ale i ovlivňujícím i příznivý vzhled domu. Tyto konstrukce jsou výrazně namáhány klimatickými vlivy, které je jednak zatěžují objemovými změnami vyvolanými střídáním teplot a vlhkosti a jednak korozními vlivy vnějšího prostředí. Způsob, jakým tyto konstrukce... Čtěte dál »

Energetický audit


Cílem energetického auditu je nalezení potencionálu úspor energie posuzovaného objektu, navržení možných variant energeticky úsporných opatření ke snížení stávající energetické náročnosti objektu a jejich posouzení z hlediska energetického a ekonomického. Energetický audit je zaměřen na nalezení potenciálu úspor v oblasti technického zařízení budov (TZB)- zejména ústředního vytápění a přípravy TUV a ve... Čtěte dál »

Průkaz energetické náročnosti budovy


Slouží pro jednoduché a přehledné vyhodnocení domu z hlediska spotřeby energie na vytápění, chlazení, větrání, přípravy teplé vody a osvětlení.   Od 1. 1. 2009 musí být zpracován pro všechny nové budovy a také pro energeticky významné rekonstrukce budov s podlahovou plochou nad 1000 m2, například při zateplování nebo výměně oken. Pokud je průkaz... Čtěte dál »

Příčiny vlhkosti a plísní


V důsledku zvýšené vlhkosti zdiva se na jeho povrchu objevují vlhkostní mapy, výkvěty solí a plísně. V interiérech vzniká nepříjemný zápach a budovy mají větší tepelné ztráty. V takto postižených objektech vzniká funkční diskomfort. Plísně patří k nežádoucím jevům zhoršujícím klimatické prostředí v interiéru budov. Plísně se nejčastěji tvoří v... Čtěte dál »

Technické normy


ČSN 73 0540-1 (730540) – Tepelná ochrana budov ČSN P 73 0600 (730600) – Hydroizolace staveb – Základní ustanovení ČSN 73 1901 (731901) – Navrhování střech – Základní ustanovení ČSN 73 2030 (732030) – Zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí. Společná ustanovení ČSN EN 1504-1 (732101) – Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí –... Čtěte dál »

Najdete nás na Facebooku

Facebook Status

OAuthException: Error validating access token: Session has expired on Friday, 28-Mar-14 09:25:46 PDT. The current time is Saturday, 17-Feb-18 13:24:03 PST.