Termotech – Komplexní řešení pro panelové domy !

Firma Termotech Praha s.r.o. se zabývá problematikou zateplování a sanací od roku 1998 . V roce 2003 došlo k rozšíření předmětu činnosti a k navýšení základního kapitálu.

Od začátku své činnosti se firma zaměřuje na kompletní rozsah prací souvisejících s problematikou revitalizace panelové výstavby (odstraňování statických vad, sanace zkorodovaných železobetonových konstrukcí, rekonstrukce lodžií a zábradelních panelů, zábradlí, zasklívání lodžií atd.), dále pak na zateplování objektů a rodinných domů tepelně izolačními systémy, výměny oken a dveří za plastová nebo z jiných materiálů, sanace meziokenních vložek, úpravy vstupních portálů, výměnu či provádění dlažeb, výměny klempířských prvků, jako např. parapetů, okapů , na opravy fasád atp. Součástí kompletní nabídky služeb jsou i práce související se sanací střešních plášťů, jejich hydroizolace včetně zateplování. Firma zajišťuje kompletní projektová řešení a vypracování odborných posudků.

Společnost zajišťuje a vykonává funkci generálního dodavatele a zajišťuje provádění i dalších činností ( elektrikářské práce, instalatérské atp.)

Lešení